DAR POMORZA

dar pomorza_201Jedna z nejslavnějších lodí polského námořnictva, která se zasloužila o výcvik mnoha set polských námořníků. Dnes je z ní veřejnosti přístupné muzeum, zakotvené u přístavního mola v Gdyni, hned vedle jiné legendy v podobě torpédoborce Blyskawica. A jak je u mnoha polských lodí 20. století zvykem, i školní plachetnice Dar Pomorza má za sebou hodně pestrou kariéru.

dar pomorza_202Jěště jako Pomorze cestou do dánského Nakskova v lednu 1931

Loď byla postavena v roce 1910 v německých loděnicích Blohm & Voss jako cvičné plavidlo pro Deutscher Schulschiff-Verein a pokřtěné Prinzess Eitel Friedrich na počest vévodkyně Sophie Charlotty  manželky pruského prince Eitela Friedricha. V roce 1920 byla v rámci reparací přidělena Velké Británii, která ji však obratem přenechala francouzské námořní škole v St. Nazaire. Zde měla nahradit loď Richelieu a při té příležitosti obdržela nové jméno Colbert. V roce 1927 pak byla postoupena baronu Maurici de Forrest jako náhrada za ztracenou plachetnici. Ten ji chtěl nechat přestavět na svou soukromou jachtu, nicméně kvůli vysokým nákladům na rekonstrukci byla nakonec postoupena do dražby.

dar pomorza_203Mariusz Zaruski, generál, jachtař a alpinista, který inicioval sbírku na nákup a renovaci lodě Dar Pomorza

Maurice Arnold de Forrest (1879-1968) je zajímavou historickou postavou s úzkou vazbou na české země.  Pocházel z rodiny amerického cirkusového umělce a po smrti rodičů strávil společně se svým bratrem Raymondem nějaký čas v sirotčinci, než se jich v roce 1887 ujala baronka Clara de Hirsch-Bischoffsheim. Po smrti adoptivních rodičů Maurice zdědil zámek Eichhorn u Brna (dnešní Veveří) a k tomuto panství přikoupil ještě pozemky v Rosicích.

Studoval na prestižních britských školách v Etonu a Oxfordu a v roce 1899 mu císař František-Josef I. udělil titul barona. O rok později získal britské občanství, získal důstojnickou hodnost v britské armádě a konvertoval od židovství ke katolicismu. Stal se známým a aktivním podporovatelem automobilismu a letectví a ještě před 1. světovou válkou se sblížil s Winstonem Churchillem. Díky tomu se za války vyhnul stíhání coby sympatizanta Centrálních mocností. Po válce se musel vzdát šlechtického titulu, který mu byl udělen „nepřítelem“, a v nově vzniklém Československu přišel o svě rozsáhlé majetky, které mu byly vyvlastněny za náhradu 100 tisíc liber. V roce 1932 se usadil v Lichtenštejnsku, kde získal titul hrabě Maurice de Bendern a působil v diplomatických službách.

dar pomorza_204Trojstěžňová muzejní kráska Dar Pomorza u přístavního mola v Gdyni

Loď nakonec v roce 1929 koupil za 7000 liber (dnešních 404 500 liber) polský Komitet Floty Narodowej jako náhradu za vysloužilou plachetnici Lwow. Zároveň byla nově přejmenována na Pomorze a ještě v prosinci odtažena dvojicí holandských remorkérů Poolzee a Witte Zee ze St. Nazaire do dánských loděnic v Nakskově. Plavba se neobešla bez dramatických okamžiků a v bouři poblíž Brestu loď málem ztroskotala. Nakonec se ale 9. ledna 1930 dostala bezpečně do Dánska, kde ji čekala vzhledem k celkově truchlivému stavu náročná rekonstrukce. Ta zahrnovala mimo jiné instalaci pomocného dieselového motoru (jednalo se o pohonnou jednotku, používanou za války v německých u-bootech) a po první zkušební plavbě bylo opět pozměněno i její jméno. Tehdy si totiž kdosi uvědomil, že za války byla v bitvě u Jutska potopena německá loď téhož jménem Pommern. A protože je zažitou námořní tradicí nedávat po potopených lodích stejná jména novým, pozměnil se název na Dar Pomorza. Pro svůj nátěr, ale také popularitu, jíž se těšila, si krom toho vysloužila přezdívku „White Frigate“ (Bílá fregata).

dar pomorza_205Tohle „přemisťovadlo“ neslouží k přesunům po palubě lodi, ale údržbářům, kteří o loď pečují, i když se už neplaví po mořích a oceánech. V galérii nechybí pohled do jejich dílenské „sluje“

Nedlouho po své přestavbě podnikla v letech 1934-1935 plavbu kolem světa, při níž zvolila cestu Panamským průplavem. O dva roky později si pak vyzkoušela obeplutí Jižní Ameriky kolem Hornova mysu.

V roce 1938 se zúčastnila slavného setkání školních plachetnic ve Stockholmu, kde pobývala i po vypuknutí  2.  světové války a byla zde až do jejího konce internována. Poté se vrátila opět ke své službě v polském námořnictvu. V roce na sebe připoutala pozornost během světové výstavy v kanadském Montrealu a v 70. letech se zúčastnila závodů velkých plachetnic Operation Sail a Cutty Sark Tall Ships‘ Races, přičemž svůj první závod v roce 1972 proměnila ve vítězství a také v dalších letech se umisťovala na předních místech.

Na svou poslední plavbu se vypravil v září 1981 do finského přístavu Kotka a v roce 1982 ji u polského námořnictva nahradila nová loď Dar Mlodziezy. V v listopadu 1982 se pak plachetnice Dar Pomorza stala samostatnou součástí (muzeem) Národního mořského muzea v Gdaňsku.

dar pomorza_206Dar Pomorza

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Třída (typ) plnoplachetník, tonáž 1561 BRT, délka 93 m, šířka 12,6 m, pomocní motor (výkon) 430 k, plocha plachet 2100 m2, posádka 26 mužů plus 150-200 kadetů, normální rychlost pod plachtami 5 uzlů, max. rychlost 17 uzlů..

Text & foto © -FKK-

Komentáře nejsou povoleny.