Bitva u Jutska

jutsko_01BITVA U JUTSKA

S mimořádně atraktivním příspěvkem k výročí Velké a nebo také 1. světové války 1914-1918 přišel známý milovník napoleonské, ale nejen napoleonské historie Jiří Kovařík. Publikace Jutsko 1916 přibližuje největší námořní bitvu hladinových lodí všech dob (bez účasti leteckých sil) a přestože se jedná o historii, již několikrát zachycenou i v publikacích jiných českých historiků a badatelů, kniha z plodného nakladatelství Akcent (Třebíč; 2014) představuje ucelenou a bohatě obrazově vypravenou práci (včetně schémat válečných lodí a plánků jednotlivých fází bitvy), která nahlíží střet mocných flotil Velké Británie a Německa ze všech možných úhlů. Ať již z pohledu širších politicko-vojenských souvislostí, které přivedly svět tzv. éry zlatého věku do šílené válečné vřavy, spřádáním strategických a taktických plánů britského a německého velení, soupeření Velké Británie a Německa v námořním zbrojení a nebo takticko-technických parametrů samotných plavidel. V knize nechybí ani často opomíjený exkurz do světa dělostřeleckých zaměřovačů a tehdy nových systémů řízení palby, které se v mnoha směrech staly předchůdci dnešních moderních počítačů. Líčení samotné bitvy navíc sugestivně oživují osobní vzpomínky a svědectví jejích účastníků. Už samotný název knihy napovídá, že autor čerpal hlavně z anglosaských pramenů, i když v bibliografii nechybí ani odkazy na německé zdroje. Je proto možná trochu škoda, že kniha opomíjí například původní práce a osobní vzpomínky německého admirála a velitele Hochseeflotte v době bitvy u Jutska (a nebo také bitvy u Skagerraku) Reinharda Scheera (např. Deutschlands Hochseeflotte im Weltkrieg, Berlín, 1937), která mimochodem v roce 2011 vyšla jako stále živé a poučné dílo i v ruském překladu v Moskvě. To nicméně nijak nekazí sympatický dojem z publikace, která bude vzrušujícím a současně poučným obohacením knihovny každého milovníka válečného umění a námořních bitev.

CESKYKORZAR.CZ

Komentáře nejsou povoleny.