Ani legendy nežijí věčně

Ani legendy nežijí věčně

Od chvíle, kdy Strasser spatřil ve Friedrichshafenu hořící trosky vzducholodi L 2, uvědomoval si plně rozsah rizik, která „jeho hoši“ podstupovali. Nijak přitom neskrýval obavy o jejich osud, když je jako jejich velitel vysílal na smrtelně nebezpečné mise, a ve vzduchu i na zemi s nimi prožíval každou podobnou tragédii. A protože se všichni díky neformálním vztahům, které se mezi nimi vytvořily, velmi dobře znali, vzniklo mezi nimi pouto „vzduchoplavecké rodiny“, která v čele se Strasserem jako její „hlavou“ každou ztrátu svého člena silně prožívala. Tím spíše ovšem Strassera zasáhlo, když se z mise nevrátil některý z velitelů, s kterým ho pojilo obzvlášť úzké přátelství…

V dané chvíli Strasser zřejmě podcenil nebezpečí, které se rýsovalo ve vzdušném prostoru nad Anglií. Zánik SL-11 údajně přikládal její dřevěné konstrukci a svou roli sehrálo i jisté pohrdání kvalitami létajícího personálu armádní vzduchoplavby. Navíc začal právě v té době dostávat nové a rozhodně ne laciné super-zeppeliny, od nichž se očekávalo, že významně zasáhnou do vývoje války. Lze se jen domýšlet, po jakým tlakem se ocitl, ale na každý pád se rozhodl pokračovat v útocích na Anglii.

Zánik vzducholodi SL-11 jakoby předznamenal temné období celé německé vzduchoplavby. Další a zdaleka ne poslední „černý den“ – vzhledem k hodině však spíše noc – nadešel při náletu z 23. na 24. září 1916, jehož se zúčastnilo dvanáct námořních zeppelinů. Osm vzducholodí staršího typu mělo zaútočit na cíle ve střední Anglii, čtyři super-zeppeliny L 30 (kptlt. Horst von Buttlar-Brandenfels) , L 31 (kptlt. Heinrich Mathy), L 32 (oblt. z. S. Werner Peterson) a L 33 (kptlt. Alois Böcker) dostalo za úkol napadnout Londýn. Angličané však byli ve střehu.

Z první skupiny způsobila nejvíce škod vzducholoď L 17 pod velením kptlt. Hermanna Kraushaara, která svůj smrtonosný náklad svrhla na Nottingham. Druhá skupina se však ocitla pod hustou protiletadlovou palbou pozemních baterií, takže například L 30 odhodila bomby ještě nad pobřežím.

Jako první nad Londýn pronikla od jihu Mathyho L 31. Nejprve svrhla několik bomb na Kenley a  Mitcham a poté, co oblohu proťaly světlomety, vysypala v rychlém sledu dalších jedenačtyřicet bomb na Streatham, kde si vyžádaly 7 mrtvých a 27 zraněných. Další pumy zasáhly most přes řeku v Brixtonu a následujících deset bomb zabilo 8 a zranilo 30 osob v Leytonu. Poté vzal Mathy kurs k severu a zmizel ve tmě.

Mezitím se nad městem objevila Böckerova L 33. Byla to její první bojová mise, ale nad Londýnem tou dobou začínalo být už notně horko. Jeden z protiletadlových granátů zasáhl naplno trup vzducholodi, ale protože explodoval uvnitř plynové komory bez přítomnosti kyslíku, čistý vodík nevzplanul. Zásah však poškodil vzducholoď natolik, že plyn začal nezadržitelně unikat a zeppelin rychle ztrácel výšku. Böcker nechal hodit přes palubu veškerou zátěž, ale když byli ještě napadeni letounem BE-2c, pilotovaným mimochodem poručíkem Alfredem Brandonem, který měl na kontě už L 15, pochopil, že se domů nedostanou. Böcker se nějakou dobu sice snažil před stíhačkou unikat, ale nakonec se rozhodl pro nouzové přistání nedaleko Little Wigboroug v hrabství Essex.

Zkušená posádka zvládla riskantní manévr bez větší újmy a začala se chystat vzducholoď zapálit. Mezitím německý velitel  doběhl do vesnice, začal obcházet jednotlivé domy a bouchat na dveře, aby jejich obyvatele varoval před ohněm.

Když na poli zůstaly jen ohořelé trosky, seřadil Böcker mužstvo do zástupu a odpochodoval s ním do Peldon Post, kde se za poněkud groteskních okolností nechal zajmout.

Cestou tehdy Böckera a jeho muže potkal konstábl Edgar Nicholson, spěchající na kole k místu požáru vzducholodi. Aniž by ho udivila početná skupina mužů v kožených uniformách v takovou hodinu a v tak zapadlé díře Anglie, zeptal se jich, zda neviděli pád zeppelinu. Böcker se ho na oplátku dokonalou angličtinou zase dotázal, kolik mil je to do Colchesteru, kde byla nejbližší vojenská posádka, které se německý velitel hodlal vzdát. Teprve cizí přízvuk přivedl údajně konstábla k ostražitosti a do Colchesteru pak Němce doprovodil ještě s několika dalšími strážníky. Böckerovi se později podařilo ze zajetí uprchnout a přes Švýcarsko, kde strávil nějaký čas v internaci, se na jaře 1918 vrátil do Německa. Britům se mezitím podařilo vytěžit maximum z ohořelých trosek zeppelinu a na základě takto získaných poznatků ještě koncem války postavit své první plnohodnotné vzducholodi R 33 a R 34.

Oč komičtější konec náletu čekal na posádku zeppelinu L 33, o to tragičtější osud potkal sesterskou vzducholoď L 32. Ta se dostala nad Londýn kvůli potížím s motory se značným zpožděním a přibližně v 01:00 svrhla několik bomb na Sevenoaks a Swanley. Pod silnou protiletadlovou palbou pak zeppelin pokračoval nad Aveley a South Ockendon, kde shodil další část pumového nákladu. Zhruba po deseti minutách se na scéně objevil BE-2c, pilotovaný poručíkem Frederickem Sowreyem a začal boj na život a na smrt.

Přes úpornou palbu palubních střelců zeppelinu Sowrey vystřílel na zeppelin nejprve první a poté i druhý zásobník. Teprve když zasypal vzducholoď svítící dávkou z třetího zásobníku, L 32 se ocitla v plamenech. Oheň rychle pokryl celý trup a podobně jako v případě Schrammovy SL-11 i tentokrát většina posádky včetně velitele Wernera Petersona (*1887-1916) volila raději skok do hlubin před usmažením zaživa. Trosky vzducholodi poté dopadly nedaleko Great Burstead.

I když Němci tehdy už začínali používat padáky, málokterá posádka vzducholodí je brala na palubu a ušetřenou hmotnost raději obětovala většímu nákladu bomb.

Ztráta Böckerovy a smrt Petersonovy posádky otřásly námořní vzduchoplavbou i sebevědomím jejích příslušníků. Dokonce i neohrožený Heinrich Mathy, který přiváděl britskou protivzdušnou obranu k zoufalství, se nechal v té době slyšet: „Je pouze otázkou času, kdy se připojíme k těm, co už jsou na věčnosti. Všichni to cítíme. Naše nervy jsou napnuté k prasknutí a jestli kdokoliv říká, že ho nepronásledují vidiny hořících vzducholodí, je to obyčejný chvastoun.“

Nicméně Strasserovo odhodlání pokračovat v boji a využít příznivých podmínek právě probíhajícího novoluní zůstávalo neotřeseno. A tak už následující den se zvedlo do vzduchu pět zeppelinů L 14, L 16, L 21, L 22 a L 31, aby podnikly útok na oblast Lancashiru a Lincolnshiru. Protivzdušná obrana tentokrát zaspala a bomby způsobily značné škody. Jediný Mathy měl smůlu, když zrovna nad cílem vypovědělo službu zařízení na uvolňování pum. Pro zeppelin to znamenalo vrátit se s plnou zátěží zpátky, ale ještě nad pobřežím se podařilo závadu odstranit a Mathy bez váhání vyprázdnil pumovnice na seskupení menších válečných lodí v přístavu pod vzducholodí.

Necelý týden měla Mathyho posádka na odpočinek, než 1. října krátce po poledni odstartovala spolu s L 14, L 16, L 17, L 21, L 24 a L 34 k novému náletu na Londýn. Kvůli složitým povětrnostním podmínkám se však k městu dostal pouze Mathy se svou L 31. Tentokrát ho však štěstí opustilo a protiletadlová palba vzducholoď několikrát zasáhla, takže začala ztrácet výšku. Mathy byl nakonec nucen odhodit bomby už nad Cheshuntem. Oběti na životech nebyly tentokrát žádné, pouze jedna žena byla zraněna. Zato asi tři sta domů bylo poškozeno.

Mathy se poté rozhodl zamířit domů, ale ve 23:45 zahlédl vzducholoď v záři světlometů poručík Wulstan J. Tempest od 39. perutě, který měl za sebou dvě hodiny hlídkování v kokpitu BE-2c.

Pravda, většinu z oněch dvou hodin strávil stoupáním do operační výšky 4000 m, ale pak asi 15 mil nad severním okrajem Londýna spatřil stříbřisté doutníkové těleso. Okamžitě pochopil, že jde o zeppelin a nejvyšší rychlostí, kterou dokázal ze svého dvouplošníku vymáčknout, k němu zamířil. Přitom musel uhýbat jak před palbou německých kulometů, tak před explodujícími šrapnely vlastních protiletadlových baterií. Nakonec se „zavěsil“ do střelecké pozice pod vzducholoď a začal do ní svým lewisem dělat díry. Trasírovací munice mu napovídala, jak je jeho střelba přesná, ale účinky se stále nedostavovaly. Vtom najednou spatřil, jak se uvnitř trupu rozžíhá světlo jako v čínském lampiónu a vzápětí z něho vyrazí ohnivé jazyky.

Planoucí zeppelin zachytily paprsky světlometů a tisíce lidí fascinovaně hleděly k nebesům. Vzápětí se davem rozlehl vítězoslavný ryk. Poručík Tempest mezitím střemhlavým letem unikal před padající ohnivou záplavou trosek, hrozících pohltit jeho letoun. Jak dramatický to byl zážitek, svědčí jeho hodně kostrbaté přistání, při němž se jen taktak neroztříštil o planoucími barely lemovanou přistávací dráhu.

Mathyho muži se mezitím ocitli před dilematem, který předtím zaměstnával jejich mysl po dlouhé dny, ale nyní se museli rozhodnout během vteřin: zvolit smrt v plamenech a nebo skokem přes palubu…

Většina se rozhodla skočit. Mathy si omotal kolem hlavy tlustou šálu, kterou dostal jako dárek od manželky, a vrhl se do hlubin co nejdál od syčících zvuků hořícího plynu a praskotu kroutící se hliníkové konstrukce, mísící se s detonacemi munice a palivových nádrží. Mathy z toho však už nic neslyšel. Jeho tělo dopadlo do měkké hlíny, v níž vyhloubilo několikacentimetrový otisk…

Armáda záhy místo dopadu zeppelinu ohradila, ale majiteli pozemku dovolila, aby na vybrané prostranství s lepším výhledem za poplatek jednoho šilinku pustil zvědavé zájemce. Důvodem bylo umožnit majiteli úhradu škod, které mu trosky vzducholodi způsobily, a zbytek věnovat na potřeby Červeného kříže. Mezi návštěvníky byl údajně i poručík Tempest, který by nepochybně byl vpuštěn na místo gratis, ale raději tiše a nikým nepoznán zaplatil i on šilink, aby spatřil výsledek svého nočního souboje. Těla Mathyho a jeho mužů byla později uložena na hřbitově v Potters Bar. Během války se pak hřbitov stal magnetem nejrůznějších zvědavců, ale poté jejich pozornost opadla. Mathyho manželka vyhledala hrob svého muže v roce 1926 a byla zděšená jeho zchátralostí a navíc dřevěným plotem, oddělujícím hroby posádek zeppelinů od civilních hrobů. Poslala stížnost německému velvyslanci ve Velké Británii, ale v roce 1930 se péče o hroby ujali členové místní historické společnosti. Zdálo se, že jejich akce napomůže anglo-německému usmíření, ale po roce 1933 se další iniciativy chopili nacisté a 2. světová válka dala na starost o hroby zase na nějaký čas zapomenout. Až v roce 1960 se ostatky posádek zeppelinů, sestřelených během 1. světové války nad Spojeným královstvím, dočkali konečně důstojného umístění na německém válečném hřbitově v Cannock Chase.

Mathyho smrt Strasserem hluboce otřásla. Konečně si plně uvědomil, že protivzdušná  obrana Londýna prošla během posledních měsíců radikální proměnou a stala se pro jeho zeppeliny smrtelně nebezpečnou. Dočasně byly pozastaveny všechny nálety na Spojené království, přičemž na britské hlavní město neměl do konce roku směřovat už žádný útok. Přesto jobovým zvěstem ještě zdaleka nebyl konec.

S prvními mrazy na konci listopadu se vyjasnila obloha a zklidnila povětrnostní situace. Strasser se proto rozhodl vyslat nad severní Anglii 26. listopadu sedmičlennou skupinu zeppelinů L 13, L 14, L 16, L 21, L 22, L 34 a L 35. Jeho štáb předpokládal, že protivzdušná obrana v tomto regionu bude slabší než nad jižní Anglií a umožní za podstatně méně stresujících podmínek způsobit nepříteli citelné škody. Nicméně tyto předpoklady se ukázaly jako zcela mylné.

Jen co se zeppeliny objevily nad pobřežím, hlídková služba spustila poplach a zatímco sedmnáct pozemních protiletadlových baterií spustilo pekelnou palbu, do vzduchu odstartovalo pětadvacet stíhaček. Posádky vzducholodí se začaly rychle zbavovat bomb ještě před cílovou oblastí a rychle otáčet domů.

Bylo krátce po půlnoci 27. listopadu, když zeppelin L 34 pod velením kapitánporučíka Maxe Dietricha dostihl BE-2c poručíka Iana Verona Pyotta. A podobně jako před několika týdny nad Londýnem se i tentokrát opakoval stejný scénář, završený zapálením vzducholodi. Pyott se přitom ocitl tak blízko, že mu plameny ožehly tvář a po přistání musel být ošetřen. L 34 skončila i s celou svou dvacetičlennou posádkou ve vodách ústí řeky Tees nedaleko přístavu Hartlepool. Ani jedno tělo nebylo nikdy nalezeno.

Kptlt. Max Dietrich patřil k nezkušenějším a nejschopnějším veteránům námořní vzduchoplavby. Pocházel z Angermünde, kde se narodil 27. listopadu 1870, a než se stal velitelem super-zeppelinu L 34, vydobyl si ostruhy zeppelinového esa na vzducholodích L 18 a L 21. Vzducholoď L 34 byla zalétána 22. září 1916 a do své tragické mise s ní Max Dietrich stihl vykonat tři průzkumné lety nad Severním mořem.

A jako by to nestačilo, už nad mořem dostihly tři letouny zeppelin L 21 nadporučíka Kurta Frankenberga. Na rozdíl od Maxe Dietricha patřil Frankenberg, který se narodil 30. dubna 1887 v Kasselu, k nejmladším vzducholodním velitelům, když už v devětadvaceti letech převzal velení nad zeppelinem L 21.

Frankenbergova vzducholoď se objevila zhruba v 21:20 nad Atwickem, ale stejně jako ostatní zeppeliny se musela rychle stáhnout před zuřivou palbou protiletadlových baterií. Po několika úhybných manévrech před anglickými letadly zamířila nakonec na Leeds, ale ve směru na Sharton se opět dostala do husté palby. Nad Dodworthem konečně svrhla tři bomby a dalšími „poctila“ Kidsgrove, Goldenhill a Tunstall. Nad Chestertonem shodila šestnáct tříštivých a sedm zápalných bomb, ale škody neodpovídaly vynaloženému úsilí ani množství svržené munice.

Přibližně v 01:30 zamířil zeppelin k přístavu Yarmouth, ale severně od Peterborough ho vypátraly dva letouny od RNAS. Frankenberg, inspirovaný Mathyho školou, dokázal s těžkopádnou vzducholodí letouny setřást a vzít kurz na východ. Nedaleko Derehamu však L 21 objevil další letoun, tentokrát pilotovaný poručíkem W. R. Gaynorem. Tomu však v rozhodující chvíli vypověděl službu motor a Frankenberg s maybachy štvanými na plný výkon mohl opět uprchnout. V 06:05 se jeho zeppelin ocitl nad přístavem Yarmouth, ale tamní protiletadlové baterie měly prachmizernou mušku.

Začínalo svítat a vypadalo to, že L 21 má nejhorší za sebou. A právě tehdy se na obloze objevilo trio letounů BE-2c, pilotovaných poručíkem Egbertem Cadburym (letoun č. 8265), podporučíkem Gerardem Williamem Reginaldem Fanem (č. 8421) a poručíkem Edwardem Lastonem Pullingem (č.8626) od RNAS. Stíhači vzali zeppelin do křížové palby, z níž nebylo úniku. Přesto do něj museli „nasypat“ veškeré své střelivo, než vzplanul a spadl do moře severně od Lowestoftu. Podobně jako u Dietrichovy L 34 ani v tomto případě nebyl nalezen jediný člen posádky.

Do popředí tehdy vystupoval i problém stále častějšího zachycování zeppelinů letouny ještě nad anglickým pobřežím, jako tomu bylo například u L 34. Na vině bylo zpravidla nedodržování radiokomunikačního ticha. Strasserovi radiotelegrafisté tehdy používali kód obchodního loďstva HVB (Handelsschiffsverkehrsbuch), jenže jeden exemplář této kódovací knihy se dostal Britům do ruky v Austrálii už na počátku války a další vylovil rybářský trawler v Severním moři. Britové pak odposlechem vysílání  německých námořních vzducholodí získávali s předstihem přehled o jejich směřování.

Deprimující skóre posledních měsíců 1916 navíc podtrhlo prosincové zničení vzducholodí L 17 a L 24 na základně Tondern, SL-12 v Ahlhornu a nouzové přistání L 38 během sněhové bouře v Pobaltí, při němž vzducholoď utrpěla neopravitelná poškození.

Ukázka z publikace:

VÁLKA GIGANTŮE-shop: Válka gigantů

Komentáře nejsou povoleny.